Kontakt


Skontaktuj się z nami

Nasza siedziba

Produkcja Wyrobów Garmażeryjnych
"Mała Gastronomia" Artur Szymański
NIP: 534-228-54-22

ul. Obrońców Pokoju 55a
05-800 Pruszków

(22) 728-84-66
501-731-944
pierogiszymanski@gmail.com